Sprawozdania

Realizacja projektu

SPRAWOZDANIA

Sprawozdania z projektu

W zakładce umieszczane są sprawozdania z realizacji Projektu Planu Ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku.