Zawieszenie terminu IV spotkania informacyjno-konsultacyjnego

rozpoczecie_prac_projektowych

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu terminu organizacji IV spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla interesariuszy projektu planu ochrony, do czasu zakończenia procedury odbioru Etapu 2 dokumentacji. Forma spotkania będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. Przyjmowanie wniosków do dokumentacji odbywa się w systemie ciągłym.

Wpis nie znaleziony