Kontakt

Kontakt z osobami realizującymi projekt

Adres:

Słowiński Park Narodowy
ul. Bohaterów Warszawy 1A
76-214 Smołdzino
Tel. 59811704, Fax. 598117509

Koordynator:

Grzegorz Kupczak
g.kupczak@slowinskipn.pl

Z-ca Koordynatora:

Magdalena Hadwiczak
m.hadwiczak@slowinskipn.pl

Dotknij, aby odblokować