Konsultacje społeczne

Przewidziane w ramach projektu

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Planu Ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku.

W zakładce umieszczone zostaną informacje na temat konsultacji społecznych przewidzianych w Projekcie Planu Ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku.