Relacja z 2. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

2_spotkanie-min

Dnia 13 grudnia 2019 r. w Ośrodku „BEATA” i „FIORD” odbyło się II spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”.

Podczas spotkania omówiono wstępne rozpatrzenie dotychczas złożonych uwag i wniosków. Następnie przedstawiono bieżący stan realizacji projektu i jego zaawansowanie, mówiono wstępną charakterystykę stanu prawnego i administracyjnego Parku oraz zaprezentowano stan zaawansowania prac inwentaryzacyjnych. Podczas spotkania odbyła się dyskusja, zbieranie wstępnych uwag i wniosków oraz przedstawienie zasad organizacji procesu komunikacji w toku realizacji prac.

Poniżej dołączony jest protokół ze spotkania oraz prezentacja „Przedstawienie wyników dotychczasowych zrealizowanych prac, wstępnie zidentyfikowane przedmioty i cele ochrony, a także zagrożenia, omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwagi wniosków”.

 

Załączniki:
Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Protokół (pobierz)
Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Prezentacja (pobierz)

2_spotkanie_photo-min