Relacja z 1. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

relacja_ze-spotkania

Dnia 28 czerwca 2019 r. w Gościńcu u Bernackich odbyło się I spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”.

Podczas spotkania W. Romańczyk, Koordynator prac ze strony Wykonawcy poinformował o przystąpieniu  do sporządzania dokumentacji oraz zaprezentował harmonogramu prac nad projektem. Pan Piotr Szczurek - Mediator przedstawił podstawy i uwarunkowania prawnych sporządzania dokumentacji na potrzeby planu ochrony. Następnie odbyła się dyskusja, zbieranie wstępnych uwag i wniosków oraz przedstawienie zasad organizacji procesu komunikacji w toku realizacji prac.

Poniżej dołączona jest prezentacja „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku” oraz fotografie ze spotkania.

 

Załączniki:

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Protokół (pobierz)

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Prezentacja (pobierz)

zdjecie-ze-spotkania