Aktualności

Wpisy z okresu: "luty 2019"×

podpisanie_umowy

Podpisanie umowy z Wykonawcą

Słowiński Park Narodowy informuje, że dnia 19 lutego 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku  PLB990002 w granicach Parku”. Wykonawcą zadania jest firma KRAMEKO sp. z o.o.

Czytaj dalej
wybor_oferty

Wybór wykonawcy dokumentacji planistycznej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku na podstawie art.91 ust.1 p.z.p.:

Czytaj dalej