Aktualności

Wpisy z okresu: "styczeń 2019"×

news4

Informacje z otwarcia ofert

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, na podstawie art. 86 ust. 5 p.z.p informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku:
na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 3.085.000,00zł

Czytaj dalej