Aktualności

Wpisy z okresu: "październik 2018"×

ogloszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji planistycznej

19 października 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Słowińskiego Parku Narodowego opublikowano ogłoszenie o zamówieniu usługi na „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku”.

Czytaj dalej