Informacja

item1

W zakładce umieszczane zostaną sprawozdania z realizacji Projektu Planu Ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku.

Wpis nie znaleziony