Podpisanie umowy z Wykonawcą

podpisanie_umowy

Słowiński Park Narodowy informuje, że dnia 19 lutego 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku  PLB990002 w granicach Parku”. Wykonawcą zadania jest firma KRAMEKO sp. z o.o.

Projekt planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego uwzględniający zakres planów ochrony obszarów Natura 2000 „Ostoja Słowińska” - PLH220023, „Pobrzeże Słowińskie” - PLB220003, „Przybrzeżne Wody Bałtyku” - PLB990002 w granicach Parku, powstanie do dnia 31 marca 2021 r.