Aktualności

zmiana_terminu_skladania_wnioskow-min

Zmiana treści SIWZ, załączników i ogłoszenia - wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie na podstawie art.38 ust.4 p.z.p. w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia, zmienia treść SIWZ w pkt. 4.1, w pkt. 12.1 i pkt. 12.3.

Czytaj dalej
ogloszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji planistycznej

19 października 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Słowińskiego Parku Narodowego opublikowano ogłoszenie o zamówieniu usługi na „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku”.

Czytaj dalej
tablica-informacyjna-projektu

Działania informacyjno-promocyjne w projekcie

W ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie pn.: „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” o nr POIS.02.04.00-00-0026/17, wykonano tablicę informacyjną. Tablica dostępna jest przed siedzibą Słowińskiego Parku Narodowego, ul. Boh. Warszawy 1, 76-214 Smołdzino.

Czytaj dalej