Aktualności

wybor_oferty

Wybór wykonawcy dokumentacji planistycznej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku na podstawie art.91 ust.1 p.z.p.:

Czytaj dalej
news4

Informacje z otwarcia ofert

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, na podstawie art. 86 ust. 5 p.z.p informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku:
na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 3.085.000,00zł

Czytaj dalej
zmiana_terminu_skladania_wnioskow-min

Zmiana treści SIWZ, załączników i ogłoszenia - wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie na podstawie art.38 ust.4 p.z.p. w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia, zmienia treść SIWZ w pkt. 4.1, w pkt. 12.1 i pkt. 12.3.

Czytaj dalej