Strona projektu planu ochrony
dla Słowińskiego Parku Narodowego
i obszarów Natura 2000 w granicach Parku

Strona projektu planu ochrony
dla Słowińskiego Parku Narodowego
i obszarów Natura 2000 w granicach Parku

Strona projektu planu ochrony
dla Słowińskiego Parku Narodowego
i obszarów Natura 2000 w granicach Parku

Projekt planu ochrony

Informacje o projekcie

Tytuł:

Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku

Cel projektu:

Celem projektu jest wytworzenie dokumentacji planistycznej wspomagającej zarządzanie zasobami przyrodniczymi Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w jego granicach

SPRAWOZDANIA

Galeria zdjęć ze Słowińskiego Parku Narodowego

Galeria